Kakšne dejavnosti opravlja privatni detektiv

Privatni detektivi so državljani določene države oz. državljani Evropske Unije s končano višjo ali visoko šolo in imajo opravljen posebni detektivski izpit, ki jim je zakon dal ustrezne pravice, pooblastila in dolžnosti. Poleg tega pa so jim država in zbornica z licencami zaupali izvajanje detektivske dejavnosti, ker so usposobljeni in v praksi preizkušeni strokovnjaki za zbiranje vseh vrst informacij in tudi vestno, pošteno in odgovorno opravljajo svoj poklic. Detektiv sme pridobivati informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi pridobiva informacije od oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljeni dati prostovoljno ter iz sredstev javnega obveščanja in sicer :

  • O predmetih, ki so bili ukradeni ali izgubljeni
  • O osebah, ki so skrite ali pogrešane, o dolžnikih, avtorjih anonimnih pisem in o ljudeh, ki so povzročili materialno ali nematerialno škodo
  • O zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule
  • Disciplinskih kršitvah
  • Kandidatih za zaposlitev v okviru vsebine pisnega soglasja kandidata za zaposlitev

Privatni detektivi

Ko privatni detektiv pridobiva informacije od stranke, jo mora predhodno opozoriti, da podatke daje prostovoljno. Detektiv pa lahko za finančne in pravne osebe opravlja tudi svetovalne nalogo na področju preprečevanja kaznivih, ter drugih škodljivih dejanj. To velja za nekaj naslednjih:

  • Vse vrste civilnih sporov
  • Zaseben tožbo za kazniva dejanja zoper časti in dobro ime
  • Izvršilne postopke

Privatni detektivi pa lahko pomagajo tudi v primeru, da se izgubi hišni ljubljenček. Biti detektiv pomeni predvsem opravljati delo z ljudmi. Detektiv mora znati voditi svoje delo in upravljati z ljudmi, ter hkrati moralno spodbudno delovati.