Se že ogrevate na plin?

Podjetje Geoplin vam ponuja zemeljski plin za celotno Slovenijo in za nekatera območja izven naše države. Kaj pa to sploh je zemeljski plin?

Zemeljski plin je torej gorivo, fosilnega izvora, ob tem pa je produkt razkroja organskih snovi. Je tudi zmes različnih plinov in v tej zmesi je največ prisotnega metana, potem pa so prisotni še etan, butan, propan, ogljikov dioksid in dušik. Pridobivajo ga iz podzemnih nahajališč, nato pa potuje po plinovodnih omrežjih do uporabnikov. Omrežje je napeljano pod površjem zemlje.

plin

Iz njega pridobimo veliko energije, je vsestransko uporabljen in je torej najčistejše fosilno gorivo. Od vseh goriv zemeljski plin izpusti v ozračje najmanj ogljikovega dioksida. Je brez vonja, lažji od zraka in velja za nestrupen plin. Ker je v določenem razmerju z zrakom eksploziven, mu dodajo vonljivo snov, po kateri pa zaznamo da je prisoten zemeljski plin. Zajema široko področje uporabe saj ga lahko uporabljamo v industriji, kot pogonsko gorivo v transportu, pa tudi za proizvodnjo toplotne in električne energije. Uporablja se tudi na področju storitvenih dejavnosti, trgovine in tudi v negospodarstvu.

 Če gledamo področja negospodarstva, trgovine in storitvenih dejavnosti se plin večinoma uporablja za hlajenje in ogrevanje prostorov, pripravo sanitarne vode ter kuhanje. Ogrevanje na drva ima manjši izkoristek kot ogrevanje na zemeljski plin. Zemeljski plin se v industriji uporablja v tehnoloških postopkih ter tudi kot surovina v kemični industriji, uporablja pa se tudi za proizvodnjo elektrike.

Skladiščenje plina tako ni potrebno in tudi rezervoar ni potreben. S tem pridobimo na prostoru, izkoristek goriva pa je skoraj 100%, izgorevanje pa je zelo čisto. Ena od konkurenčnih prednosti Geoplina , ki je najbolj razširjen dobavitelj zemeljskega plina pri nas in tudi izven naših meja, je da ima sklenjene pogodbe z proizvajalci zemeljskega plina. Na ta način je ogrevanje na plin konstantno zagotovljeno.