Vsaka kariera se ustvarja postopoma se ne zgodi kar čez noč

Nekoč je kariera zlasti pomenila napredovanje z nižjega položaja na višjega, in sicer v okviru delovnega mesta ali organizacije. Dandanes je pojem kariera pojmovan precej drugače. Vse pogosteje namreč predstavlja posameznikovo celotno pot v njegovem življenju in ne le poti na področju dela. Sicer pa strokovnjaki kariero neredko opredeljujejo kot vzorec delovnih izkušenj, ki usmerjajo življenje posameznega človeka. Lahko torej zapišemo, da kariera ni samo vertikalno napredovanje, ampak je tudi napredovanje posameznika po horizontali.

Potek razvoja kariere

Kariera se razvija postopoma in se ne zgodi kar čez noč. Pri razvoju kariere je vključeno pridobivanje najrazličnejših spretnosti, znanja ter ne nazadnje tudi izkušenj. Vodenje in načrtovanje kariere za posameznika pomeni povečevanje kompetentnosti, znanja pa tudi zmožnosti za opravljanje določene vrste dela.

kariera

Kariera je dejaven proces. V njen razvoj so tako vključene različne oblike učenja ter dela. Pri tem je upoštevana tako formalna, neformalna kot tudi informalna oblika učenja. Vse pa je seveda odvisno od posameznika. Kariera se v resnici razvija in raste skozi celo življenje.

Prvi stadij kariere

Kariera in njen razvoj se lahko opredeli v devet različnih stadijev. Prvi stadij kariere naj bi potekal do 21. leta starosti. Ta stadij zajema rast posameznika. Zanj je značilno raziskovanje lastnih interesov pa tudi potreb, obenem pa še prepoznavanje lastnih talentov ter sposobnosti, motivov in ne nazadnje še vrednot.

V tem času posameznik torej odkriva ter spoznava najrazličnejše poklice, in sicer preko drugih oseb, ki jih pozna ali spozna pa tudi preko različnih dejavnosti, na primer preko počitniškega dela ali pa hobija.